O spolku

Název ULITA Černilov by se dal volně vyložit třeba jako Umělecké, Lidové, Interaktivní, Turistické, Aktivity... Ulita je také symbolem bezpečného úkrytu.

Hlavním posláním spolku ULITA Černilov je vytváření široké nabídky volnočasových a zážitkových aktivit, vytváření a podpora vzdělávacích programů a organizování kulturních a společenských akcí.

Spolek ULITA Černilov vznikl spojením již fungujících nezávislých skupin a jednotlivců, jejichž zájmy a cíle se v místě jejich působiště, obci Černilov, shodují nebo jsou velmi blízké. Je to hlavně mateřský klub Dvoreček, který se věnuje především pravidelným volnočasovým aktivitám dětí od nejmladšího věku, Veselí trempíci, dětský turistický oddíl věnující se volnočasovým aktivitám dětí druhého stupně základní školy se zaměřením na osobní rozvoj a ekologickou výchovu, a hudební skupina Cizí slova, která v Černilově pořádá benefiční festival Villa Alternativa, jehož smyslem je podpora vzniku Klubu otevřených dveří pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v Černilově.

 

Cíl činnosti spolku

1. Poskytovat sociálně znevýhodněným skupinám obyvatelstva, především dětem a mladým lidem, moderní sociální služby a zajímavé volnočasové aktivity. Podporovat je v osobním rozvoji, procesu začlenování do společnosti a hájit jejich zájmy.

2. Reprezentovat své členy ve vztahu k ostatním subjektům a organizacím. Zastupovat zájmy členů při jednáních v rozsahu daném obecně danými právními předpisy. Za tímto účelem vyvíjí sdružení aktivity ve prospěch cílové skupiny a to zejména prevence sociálně patologických jevů, v rámci které se činnost sdružení zaměřuje především na:

a) Vytváření široké nabídky volnočasových a zážitkových aktivit (včetně víkendových a táborových pobytů) pro cílovou skupinu, zaměřených na rozvoj a posílení sociálních a etických dovedností klientů. Za tímto účelem také budovat, provozovat a udržovat zařízení k naplnění tohoto cíle.

b) Vytváření a podporu vzdělávácích programů nejen o problémových oblastech života pro děti a mládež, rodičovskou i širokou veřejnost.

c) Organizování kulturních a společenských akcí.

d) Spolek uplatňuje spolupráci s ostatními sdruženími jakož i jinými subjekty k naplnění cílů sdružení.


Klub maminek Dvoreček

Dvoreček je především klub maminek a předškolkových a předškolních dětí z Mikroregionu Černilovsko. Zveme ale i ostatní, kteří mají chuť se společně pravidelně setkávat a něco spolu podnikat.

kmdvorecek.webnode.cz


Veselí trempíci

Dětský turistický oddíl, který se věnuje volnočasovým aktivitám dětí druhého stupně základní školy se zaměřením na osobním rozvoj a ekologickou výchovu.

veseli-trempici.webnode.cz


Villa Alternativa

Benefiční festival alternativní hudby, divadla a výtvarných umění, jehož smyslem je mimo jiné podpořit vznik Klubu otevřených dveří pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v Černilově. V budově bývalého kina a na přilehlých prostranstvích se 20. června 2009 uskutečnil již 3. ročník.

villa-alternativa.wz.cz


Cizí slova

Hudební skupina Cizí slova pořádá benefiční festival Villa Alternativa. Mimo to v Černilově pravidelně zkouší a občas i veřejně vystupuje.

cizi-slova.wz.cz


Černilov

Sídelní obec spolku ULITA Černilov leží 10 km severovýchodně od Hradce Králové. Od pradávna byla dědičnou královskou obcí a prvé historické záznamy z 13. století ukazují, že již tehdy se jednalo o významnou obec. Je přirozeným centrem pro další obce: Divec, Lejšovku, Libníkovice, Librantice, Libřice a Výravu, se kterými založil vesnický mikroregion "Černilovsko".

www.cernilov.eu